در اسلام توصیه شده که هر لقمه ای از روغن وارد بدن شود یک لقمه از بیماری از بدن خارج می شود.

کسی جرات دارد که اینگونه روغن بخورد؟

روغنهای نباتی کارخانه ای که الآن در بازار به فروش می رسد 70% مواد نفتی و پارافین خوراکی است که اصلا مرگبار است و اکثر این گرفتگی ها ناشی از همین روغن ها می باشد.

روغنی که اسلام در مورد آن صحبت می کند روغن طبیعی است که یا از گاو به دست آمده باشد یا از گیاهان خوراکی مثل زیتون و کنجد.

منبع : طب اسلامی |روغن نباتی = مرگ خاموش
برچسب ها : روغن